Porvoon Autokatsastuksen kotisivut Suomeksi Website in English Svensk Hemsida   Follow us in Facebook Follow us in Twitter Follow us in Instagram
Porvoon Autokatsastus - 100% Finländskt Företag
Din undersökning nu endast från 38eur + potentiella mätningar
Boka din bil inspektion tid här
Företagsinformation Oss service Oss prislista Reservera här Beställ en praktisk besiktningspåminnelse Kontakt oss! Porvoon Autopalvelu
 
Vår högklassiga och mångsidiga besiktningsservice

Besiktning är en lagenlig granskning av fordon och i besiktningen granskas i lag bestämda objekt. Avsikten med besiktningen är att försäkra välbefinnandet för dig och andra väganvändare. Förutom konditionen och säkerheten av fordonet granskas att fordonet inte orsakar oskäliga miljöolägenheter, samt att dess obligatoriska fordonsskatt och trafikförsäkringsavgifter har erlagts. Ytterligare ska fordonets utrustning vara enligt förordningarna.

Efterkontroll ska utföras inom en månad efter den periodiska besiktningen och ifall efterkontrollen inte utförs inom tidsfristen måste fordonet ombesiktas helt.

För en del av de brister som Trafi fastställer kan endast reparationsuppmaning ges, och då behöver fordonet inte godkännas efter reparationen. Den godkända periodiska besiktningen antecknas i registreringsbeviset och i fordonsregistret. Om fordonets besiktning inte är i kraft, är fordonet i användningsförbud.

Vi betjänar dig i följande ärenden:
- Person- och paketbilars periodiska besiktningar
- Mopeders och fyrhjulingars periodiska besiktningar (fordon i kategori L)
- Besiktning av släpvagnar och husbilar
- Rallybilsbesiktning (sk. förflyttningsmärkesbilar)
- Avgasmätning
- OBD-mätning
- Försäkningar
- Konditionskontroll
Highslide JS Highslide JS Highslide JS